KörkortFLOTTILJHÄLSAN företagshälsovård

Flyg/Sjöfart/Körkort

Körkort  • Läkarintyg högre behörigheter/ Taxi
  • Läkarintyg Diabetes
  • Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel


Flottiljhälsan i Kalmar AB


Flygplatsvägen 32

392 41 Kalmar


Mottagning:

Telefon: 0480 12021

info@flottiljhalsan.se