HÄLSA

HälsaLivsstilens stora betydelse för hälsan är idag uppenbar för både forskare och allmänhet. Det råder ingen tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, mindre stress, minskad alkoholkonsumtion och minskad tobaksrökning leder till en bättre hälsa. Trots människors kunskap om att en sundare livsstil ger bättre hälsa, är det fortfarande anmärkningsvärt många som lever ohälsosamt. En förklaring kan vara arbetslivets allt större krav med högre arbetsbörda och dålig egenkontroll. Svårigheten att hitta en balans mellan arbetsliv och familjeliv ger ökad risk för utbrändhet och andra sjukdomstillstånd.

 

Frågan är om du vill betala för sjukdom eller investera i hälsa?


Hälsoarbetet inom företagshälsovården kan se olika ut, men oavsett insats så är målsättningen att påverka hälsan i positiv riktning. En förutsättning för att friskvård på arbetsplatsen ska ge något resultat är att de anställda deltar aktivt. En del av friskvårdsarbetet är inriktat på att befrämja hälsa, att bibehålla och att ytterligare förbättra. Den andra delen är mer preventiv, fokuserar på vad som kan leda till ohälsa samt på vad som behövs för att förhindra detta. Friskvårdsarbete innefattar arbete både på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.