Hälsoundersökning- stor ,med läkare

Hälsoundersökning -stor, med läkare( Ej arbetslivsinriktad)


Första besöket görs med sjuksköterska 30 min och innefattar följande:


EKG

Spirometri, lungfunktionstest

Hörselprov och Synkontroll

Blodtryck

Vikt, längd, BMI, midjemått

Urinprov – socker, äggvita och bakterier

Avföringsprov – undersökning om förekomst av blod, på alla över 50 år.

Du genomgår en blodprovstagning för analys av:

Blodstatus – röda och vita blodkroppar etc

Elektrolyter

Leverprover - ALAT, GT

Kreatinin, njurfunktionstest

B-SR

Ferritinin

Blodfetter - Totalkolesterol, triglycerider, LDL, HDL och kvot.

Blodsocker

Urat

Sköldkörtelprov, TSH, på kvinnor över 40 år

Prostataprov, PSA, på män över 50 årAndra besöket – läkarundersökning. 30-60min, innefattar följande:


Du börjar tillsammans med läkaren att gå igenom den hälsoenkät du fyllt i hemma innan besöket. Den har till syfte att belysa eventuella hälsoproblem, livsstil samt sjukdomshistorik. Läkaren gör sedan en genomgång av samtliga testresultat från första besöket.

Patienten erhåller en kopia av samtliga blodanalyser

Kroppsundersökning vid behov. Hjärta och lungor. Kontroll lymfkörtlar, sköldkörtel, bukorgan och födelsemärken inspekteras.

På kvinnor undersöks bröstkörtelvävnad.

På män görs en prostataundersökning i de fall där det finns avvikande prostatavärden. (Blodprov från första besöket)

Avslutningsvis görs en sammanfattning av aktuellt hälsostatus och ev kompletterande prover eller utredning planeras..