Hälsoundersökning- stor ,med läkareFLOTTILJHÄLSAN företagshälsovård

Hälsoundersökning -stor, med läkare( Ej arbetslivsinriktad)


Första besöket görs med sjuksköterska 30 min och innefattar följande:


 • EKG
 • Spirometri, lungfunktionstest
 • Hörselprov och Synkontroll
 • Blodtryck
 • Vikt, längd, BMI, midjemått
 • Urinprov – socker, äggvita och bakterier
 • Avföringsprov – undersökning om förekomst av blod, på alla över 50 år.
 • Du genomgår en blodprovstagning för analys av:
 • Blodstatus – röda och vita blodkroppar etc
 • Elektrolyter
 • Leverprover - ALAT, GT
 • Kreatinin, njurfunktionstest
 • B-SR
 • Ferritinin
 • Blodfetter - Totalkolesterol, triglycerider, LDL, HDL och kvot.
 • Blodsocker
 • Urat
 • Sköldkörtelprov, TSH, på kvinnor över 40 år
 • Prostataprov, PSA, på män över 50 årAndra besöket – läkarundersökning. 30-60min, innefattar följande:


 • Du börjar tillsammans med läkaren att gå igenom den hälsoenkät du fyllt i hemma innan besöket. Den har till syfte att belysa eventuella hälsoproblem, livsstil samt sjukdomshistorik. Läkaren gör sedan en genomgång av samtliga testresultat från första besöket.
 • Patienten erhåller en kopia av samtliga blodanalyser
 • Kroppsundersökning vid behov. Hjärta och lungor. Kontroll lymfkörtlar, sköldkörtel, bukorgan och födelsemärken inspekteras.
 • På kvinnor undersöks bröstkörtelvävnad.
 • På män görs en prostataundersökning i de fall där det finns avvikande prostatavärden. (Blodprov från första besöket)
 • Avslutningsvis görs en sammanfattning av aktuellt hälsostatus och ev kompletterande prover eller utredning planeras..

Flottiljhälsan i Kalmar AB


Flygplatsvägen 32

392 41 Kalmar


Mottagning:

Telefon: 0480 12021

info@flottiljhalsan.se