FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Detta kan vi hjälpa dig med!

Hälsokontroller Blodtryck

  Blodsocker

Blodvärde

Drogtest

Kolesterol

Syn och hörsel

Konditionstest

Samtal hälsa-livsstil

Spirometri

Medicinska kontroller

Asbest,- kvarts

Isocyanatintyg

Körkortsintyg

Mast,-stolpintyg

Nattarbete

Nyanställningsus

Radiologiska intyg

Sjöfartsintyg
På Arbetsplatsen

Arbetsmiljöråd

Drogtest

Ergonomigenomgång

Friskvård

HLR-utbildning

Rehabmöte

Rökavvänjning

Vi samarbetar med


Arbetsmiljöingenjör Lars Rickardsson

Leg. psykoterapeut, Ann-Sofie Jarnheimer

Heartcare, Första Hjälpen/ HLR-utbildning

Fysioterapeut/Ergonom Lise-Lotte Klemming

samt är samarbetspartner med

Feelgood Företagshälsovård


Parkering

Följ pilarna mot Kalmar Airport Businesspark.

Parkera gratis bakom flygplatsbyggnaden mot startbanan.

OBS! Kör inte in bakom bommarna.