FÖRETAGSHÄLSOVÅRDFLOTTILJHÄLSAN företagshälsovård

Detta kan vi hjälpa dig med!

Hälsokontroller Blodtryck

  Blodsocker

Blodvärde

Drogtest

Kolesterol

Syn och hörsel

Konditionstest

Samtal hälsa-livsstil

Spirometri

Medicinska kontroller

Asbest,- kvarts

Isocyanatintyg

Körkortsintyg

Mast,-stolpintyg

Nattarbete

Nyanställningsus

Radiologiska intyg

Sjöfartsintyg
På Arbetsplatsen

Arbetsmiljöråd

Drogtest

Ergonomigenomgång

Friskvård

HLR-utbildning

Rehabmöte

Rökavvänjning

Vi samarbetar med


Arbetsmiljöingenjör Lars Rickardsson

Leg. psykoterapeut, Ann-Sofie Jarnheimer

North Safety, skydds- och säkerhetsutbildning

Fysioterapeut/Ergonom Janny Wansland

Fysioterapeut/Ergonom Gjalt Koopmans

samt är samarbetspartner med

Feelgood Företagshälsovård


Parkering

Följ pilarna mot Kalmar Airport Businesspark.

Parkera bakom flygplatsbyggnaden.

OBS! Kör inte in bakom bommarna.


Flottiljhälsan i Kalmar AB


Flygplatsvägen 32

392 41 Kalmar


Mottagning:

Telefon: 0480 12021

info@flottiljhalsan.se