Hälsoundersökning- Aktiv

Hälsoundersökning - Aktiv


 

Hälsoundersökning– Aktiv, hälsoundersökning med inriktning mot en mer aktiv livsstil.

Du får genomgå blodprovstagning/analys och blodtrycksmätning. Du utför ett konditionstest och mätning av längd, vikt, midjemått och kroppssammansättning. Tillsammans med en erfaren sjuksköterska förs ett hälsosamtal, där utgångspunkten är ditt nuvarande hälsotillstånd och din vilja till förbättring/förändring.

 

Ett uppföljande besök rekommenderas efter 3 respektive 6 månader då den plan och de mål vi tillsammans har arbetat fram följs upp. Du genomgår en blodprovstagning för analys av:


Blodfetter - Totalkolesterol, triglycerider, LDL, HDL, kvot

Blodvärde

Blodsocker

Njurfunktionstest

Leverprover.

TSH (sköldkörtel)

Blodtrycksmätning

Längd, vikt

Kroppssammansättning (med impedansvåg)

Midjemått

Konditionstest på cykel (Ekblom-Bak test)


Ha gärna på dig lediga kläder inför cykeltestet alt ombyte samt gymnastikskor. Tidsåtgång: 45 minuter 


Efter genomförd hälsokontroll gör sjuksköterskan en sammanställning och bedömning av samtliga prover/analyser som sedan skickas till respektive anställd per post. Som avtalskund erbjuds du alltid vid avvikande värden, en uppföljande tid hos sjuksköterska eller läkare. Det finns även möjlighet att tillsammans med sjuksköterska, läkare, sjukgymnast eller med beteendevetare utforma en individuell handlingsplan för en bättre hälsa.