Hälsoundersökning- ArbetslivFLOTTILJHÄLSAN företagshälsovård

Hälsoundersökning- ArbetslivI Hälsoundersökning- Arbetsliv ingår:

 

Du får en samlad medicinsk bedömning genom att fylla i den sekretessbelagda hälsoenkäten som du går igenom med sjuksköterskan.Den har till syfte att belysa eventuella hälsoproblem i arbetslivet, livsstil, levnadsvanor samt sjukdomshistorik.

Du genomgår en blodprovstagning för analys av:


  • Blodfetter - Totalkolesterol,
  • Blodvärde
  • Blodsocker
  • Prostataprov, PSA, på män över 50 år
  • Sköldkörtelprov, TSH, på kvinnor över 40 år
  • Syn och hörselprov (beroende på branch)                                                                                                                               
  • Blodtryck
  • Spirometri, lungfunktionstest

                                                                                       

Efter genomförd hälsokontroll gör sjuksköterskan en sammanställning och bedömning av samtliga prover/analyser.

Som avtalskund erbjuds du alltid vid avvikande värden, en uppföljande tid hos sjuksköterska eller läkare. Det finns även möjlighet att tillsammans med sjuksköterska, läkare, sjukgymnast eller med beteendevetare utforma en individuell handlingsplan för en bättre hälsa. (Som avtalskund erbjuds du alltid skriftlig statistik med en sammafattning av företagets hälsostatus med eventuella åtgärdsförslag. Är ni under 20 anställda så ges återkopplingen endast muntligt. ågång under 2019) 

Flottiljhälsan i Kalmar AB


Flygplatsvägen 32

392 41 Kalmar


Mottagning:

Telefon: 0480 12021

info@flottiljhalsan.se